top of page

Meet The Current Executives
(Àwọn Adarí ẹgbẹ́)

Adeola.jpg

Adéọlá Agòkè (Ph.D.)

Ààrẹ

(President )

me31.jpg

Kazeem Kẹ́hìndé Sanuth (Ph.D.)

Igbákejì Ààrẹ

(Vice President )

AATY - group 2_edited.jpg

Adébímpé Adégbìtẹ́

Akọ̀wé

(Secretary)

Funkes Bio pix 3.jpg

Olúwafúnkẹ́ Ògúnyá-Ọláòṣebìkan

Akápò

(Treasurer)

IMG-1920.JPG

Ex officio Members

I’m a paragrap

Committee
Committee
bottom of page